دکتر علی عباس حیاتی
حقوق
دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱

پیدا شدن کمی خاک لابه‌لای شیارهای کفش خواستگار جنایتکار کافی بود تا متخصصان آزمایشگاه جنایی پلیس آگاهی اصفهان راز قتل دختر جوان را فاش کنند.
 
به گزارش همشهری اواسط تیرماه امسال مرد سالخورده‌ای سراسیمه و وحشت‌زده، پیکر نیمه‌جان دخترش را به یکی از بیمارستان‌های اصفهان برد و درحالی‌که اشک می‌ریخت از پزشکان می‌خواست که به او کمک کنند. معاینات اولیه نشان می‌داد که دختر جوان هدف اصابت ساچمه‌های تفنگ شکاری قرار گرفته و بر اثر برخورد تعدادی از ساچمه‌ها با نقاط حساس بدنش، حال وخیمی دارد.

ارسال شده توسط علی عباس حیاتی در ساعت 10:31 |

سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۱

چکيده:
در اين نوشتار با ارايه مطالبي تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج درماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 را با مخاطبان فرهيخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب انديشهها، بتوان مفهومي منطقي که قابليت انطباق با فلسفه تقنيني آن داشته، همچنين موافق قاعده تفسير به نفع متهم بوده مضافاً در تغير آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقديم گردد. در اين راستا به لحاظ اهميت مسايل چون، اصل دادرسي عادلانه، حق سکوت، رعايت اصل بيطرفي در دادرسي، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي و ارتباط موضوعي اين واژهها با مبحوث فيه پرداخته شده است. به عنوان يکي از تضمينهاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهرهمندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي ميباشد. نظر به وجود اختلاف ديدگاههاي حقوقدانان در اين مقوله، به اين امر نيز اشاره شده و در خاتمه مبحث، در جهت ارايه راهکار، پيشنهادي مطرح گرديده است.
کليد واژهها: وکيل مدافع، مداخله در امر تحقيق، اصل برائت (فرض بيگناهي)، اصل دادسي عادلانه، حق سکوت، رعايت اصل بيطرفي در دادرسي، حق دفاع، اصل برابري کامل سلاح ميان طرفين دعوي، مقام تعقيب، مقام تحقيق.

عبدالکريم کارمزدي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و مدرس دانشگاه

ارسال شده توسط علی عباس حیاتی در ساعت 11:25 |